top of page

Da som ung jeg gik på Thylands marker (Melodi. Har du her i livet ingen glæder )


Da som ung jeg gik på Thylands marker, blæste vestenvinden ligesom nu

Rask jeg gik af sted i flovens fuge, og holdt hesten an så godt jeg ku

og jeg sang kun meget glade sange, for de fyldte hele sjælen op

Som I ved hvad hjertet det er fuldt af, det kan munden ikke stoppe op


Jeg var ung og jeg var stærk som oksen, jeg var glad og tanken den var fri

Tænkte på den smukke unge pige, det var mig hun allerbedst ku li

og jeg sang kun meget glade sange, for de fyldte hele sjælen op

Som I ved hvad hjertet det er fuldt af, det kan munden ikke stoppe op


Jeg blev voksen og fik selv familie, vi var rige skønt med penge få

For de ting der har værdi i livet, kan man ikke nemt med penge nå

og jeg sang kun meget glade sange, for de fyldte hele sjælen op

Som I ved hvad hjertet det er fuldt af, det kan munden ikke stoppe op


Som I ved er livet ej kun glæder, sorger kommer tit i samme mål

Vi må vægte alle gode dage, så de vejer godt i livets skål

huske på at synge glade sange, for de fylder hele sjælen op

Som I ved hvad hjertet det er fuldt af, det kan munden ikke stoppe op


Stadig går jeg rundt på Thylands marker, Vestenvinden blæser ligesom før

Før den gav mig støv i mine øjne, nu den smækker med min havedør

Hør den synger meget glade sange, lad dem fylde hele sjælen op

Som I ved hvad hjertet det er fuldt af, det kan munden ikke stoppe op

bottom of page